omaolo.fi
13.08.2020

Ajan­koh­tais­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta Keski-Pohjanmaalla

Soiten alueella koronavirustilanne jatkuu melko rauhallisena ja varautuminen on suunnitelmien mukaista.​ Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu Soiten alueella lähiaikoina. Viimeisin tartunta todettiin 20.7.2020. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 32 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­vi­rus­tes­tauk­set

Koronapuhelimessa sekä infektiovastaanotoilla on vilkasta ja testausmäärät ovat kaksinkertaistuneet kesäkuuhun verrattuna. Koronavirustestejä otetaan valtakunnallisen suosituksen mukaisesti kaikilta hengitystieoireisilta tai henkilöiltä, joilla on muita koronavirukseen viittaavia oireita.

Soitessa testejä otetaan päivittäin noin 100 kappaletta ja tulokset saadaan pääosin 1-2 päivän kuluessa. Kokkolassa koronavirusnäytteitä otetaan infektiovastaanotolla, yhteispäivystyksessä sekä lasten päivystyksessä. Lisäksi näytteitä otetaan Tunkkarin ja Kannuksen terveysasemien infektiovastaanotoilla.

Jos kärsii lievistäkään koronavirukseen viittaavista oireista, tulee pysyä kotona ja ottaa yhteyttä Soiten koronaneuvontanumeroon 06 828 7499 (avoinna joka päivä klo 8-16). Jos terveydentila vaatii päivystyksellistä hoitoa, tulee soittaa Soiten yhteispäivystykseen puh. 06 826 4500 tai Soiten lasten päivystykseen puh. 06 826 4444.

Koro­na­vi­ruk­sen ehkäi­se­mi­nen – mas­ki­suo­si­tus­ta ei vie­lä Keski-Pohjanmaalle

Tärkeitä koronaviruksen ehkäisemisessä on hygieniaohjeiden ja kokoontumisrajoitusten noudattaminen:

  • Lievissäkään flunssaoireissa ei tule mennä töihin, kouluun tai julkisille paikoille.
  • Noudata hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Pese kädet vedellä ja saippualla useasti. Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaasi, ei käsiin.
  • Vähennä lähikontakteja, pidä 1-2 metrin turvavälit.
  • Jos mahdollista, tee etätöitä.
  • Vältä tarpeetonta matkustamista ulkomaille.
  • Lisätietoa koronaviruksen ehkäisystä löytyy THL:n verkkosivustolta.

Suomen hallitus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ovat tänään antaneet suosituksen suu-nenäsuojainten eli kasvomaskien käytöstä. Suositus on alueellinen ja koskee sairaanhoitopiirejä, joissa on todettu koronavirustartuntoja viimeisen kahden viikon aikana. Keski-Pohjanmaalla koronavirustartuntoja ei ole todettu viimeisen kahden viikon aikana, joten kasvomaskisuositusta ei ole annettu tälle alueelle. Kasvomaskisuositus löytyy THL:n verkkosivuilta.

Soite on ohjeistanut alueen kouluja ja oppilaitoksia tartuntojen ehkäisemisestä ja ohjeistanut kuinka toimia, mikäli oppilas sairastuu.

Altis­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­nen sekä eri­tys ja karanteenit

Eristyksellä tarkoitetaan tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristämistä terveistä. Eristys voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa. Tällä halutaan välttää mahdolliset jatkotartunnat. 

Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Osa infektiosairauksista voi tarttua jo ennen kuin varsinaiset oireet puhkeavat. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnankantajalta muihin henkilöihin. 

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä eristykseen tai karanteeniin henkilön, joka on sairastunut tai jonka perustellusti epäillään sairastuneen yleisvaaralliseen tartuntatautiin tai tartuntatautiin, jota perustellusti epäillään yleisvaaralliseksi. Tällaisessa tilanteessa henkilöllä on oikeus tartuntatautipäivärahaan.

Koronavirustilanteessa potilas asetetaan kotikaranteeniin koronavirustestauksen jälkeen ja karanteeni kestää vähintään siihen saakka, kunnes testitulos valmistuu. Mikäli potilaalla todetaan koronavirustartunta, tulee hänen jäädä eristykseen tartuntatautilääkärin määräyksen mukaan.

Soiten henkilökunta jäljittää koronavirukselle altistuneet ja määrittää tarvittavat karanteenit tartunnan saaneen lähikontakteille. Jos altistunut alkaa oireilla, tutkitaan, onko kyse koronaviruksesta. Tutkimustulosten perusteella karanteenia laajennetaan tarpeen mukaan lähiomaisiin. Tätä ennen lähiomaiset eivät tartuta muita.

Soitessa valmistaudutaan parhaillaan valtakunnallisen Korona-vilkku sovelluksen käyttöön, joka auttaa tartuntaketjujen jäljittämisessä. Tiedotamme tästä tarkemmin myöhemmin.

Vie­rai­lut Soi­ten yksiköissä

Koronaviruksen takia keskussairaalassa on voimassa vierailurajoitukset toistaiseksi. Osastoilla sallitaan 1-2 vierailijaa, joiden tulee olla täysin oireettomia. Vierailijan on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta ja huolehdittava koronaohjeiden mukaisesta hygieniasta. Osastot ovat varanneet kirurgisia suu-nenäsuojaimia vierailijoille jaettaviksi.

Soiten tehostetun palveluasumisen yksiöissä asukkaat voivat tavata omaisia omassa huoneessaan. Kerralla sallitaan 1-2 vierailijaa ja vierailuaika voi kestää 1-2 tuntia. Vierailijan on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta ja huolehdittava koronaohjeiden mukaisesta hygieniasta. Soiten henkilökunta antaa hengityssuojaimet omaisille.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media