16.03.2020

Ajan­koh­tais­ta koro­na­vi­rus­toi­men­pi­teis­tä Soi­tes­sa

Soi­tes­sa varau­du­taan sai­raan­si­jo­jen riit­tä­vyy­teen ja koti­hoi­don vah­vis­ta­mi­seen

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite varautuu siihen, että poikkeuksellisen epidemian aikana tarvitaan normaalia enemmän sairaansijoja.  Tunkkarin ja Kannuksen YLE-vuodeosastoilla käynnistettäväksi suunniteltua pilottia paikkamäärän asteittaisesta vähentämisestä ja siihen liittyvästä kotihoidon vahvistamisesta siirretään myöhempään ajankohtaan. Samalla varaudutaan siihen, että tarvittaessa sairaansijojen määrää lisätään Soiten toimipisteissä.
Lisäksi Soitessa vahvistetaan kotihoitoa ja kotisairaalaa henkilöstöresurssien joustavilla siirroilla. Maanantaista 16.3. lähtien osa Soiten yksiköistä suljetaan ja kiireetöntä toimintaa supistetaan, ja näin henkilökuntaa voidaan siirtää sinne, missä tarvetta on.

Mah­dol­li­nen altis­tu­mi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le K‑P Edu:n audi­to­rios­sa 11.3.2020

Yhdellä henkilöllä todettiin koronavirustartunta Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa lauantaina 14.3.2020. Tartunnan saaneen henkilön 17 lähikontaktia on tavoitettu ja he ovat karanteenissa. Samaan tapaukseen liittyy alhaisemman riskin altistus henkilöille, jotka ovat osallistuneet ”Työyhteisön kehittäminen ” –koulutukseen K-P Edu:n auditoriossa 11.3.2020. Kaikille koulutukseen osallistuneille on lähetetty henkilökohtainen kirje tarkempine ohjeineen.  Soiten infektioiden torjuntayksikön ja THL:n arvion mukaan koulutukseen osallistuneiden riski saada tartunta on vähäinen. Muilla K-P Edun työntekijöillä, opiskelijoilla tai ruokalassa ko. päivänä vierailleilla ei ole tarvetta toimenpiteisiin.

Soi­tes­sa on vie­rai­lu­kiel­to

Koronavirusepidemian ehkäisemiseksi Soitessa on asetettu vierailukielto kaikkiin yksiköihin.

koronavilkku-banneri-mobiili

Sosiaalinen media