omaolo.fi Rokotukset
28.02.2021

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin avau­tuu myös 75–79-vuotiaille

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin avau­tuu 75–79-vuotiaiden ikä­ryh­mäl­le tiis­tai­na 2.3.2021 klo 12. 

Samal­la roko­tusa­jan voi vara­ta myös 75–79-vuotiaan kans­sa samas­sa talou­des­sa asu­val­le omais­hoi­ta­jal­le ja iäk­kääl­le hen­ki­löl­le (yli 70-vuo­ti­aat, esim. puoliso).

Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se. Alle 70-vuo­tias omais­hoi­ta­ja roko­te­taan eri rokot­teel­la eri päivänä.

Ajan­va­raus on avoin­na myös yli 80-vuo­tiai­den ikä­ryh­mäl­le sekä ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhelimitse:

  • puhelinajanvaraus: 06 828 7488. Avoinna tiistaisin klo 12 alkaen niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
  • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi     
    Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mahdollista. 

Pyy­däm­me lähei­siä huo­leh­ti­maan, että iäk­käät suku­lai­set saa­vat roko­tea­jan ja pää­se­vät rokotuspisteelle.

Lisä­tie­toa Koro­na­ro­kot­teet-sivul­la.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media