omaolo.fi Rokotukset
27.04.2021

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin laa­je­nee yli 55-vuotiaisiin

Koro­na­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mää laa­jen­ne­taan yli 55-vuo­tiai­siin, sil­lä tämän vii­kon ajan­va­rauk­ses­sa on vie­lä jon­kin ver­ran vapai­ta aiko­ja. Nyt koro­na­ro­kot­teen voi­vat siis saa­da kaik­ki yli 55-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat 16–64-vuotiaat Soi­ten alu­een asukkaat. 

Ajat ovat nyt varat­ta­vis­sa säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to­pal­ve­lun kaut­ta osoit­tees­sa https://soite.terveytesi.fi. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la, näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Puhe­lin­ajan­va­raus auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 4.5.2021.

Link­ki: Lisä­tie­toa Soi­ten koronarokotuksista

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media