omaolo.fi Rokotukset
08.02.2021

Ajat koro­na­ro­ko­tuk­siin täynnä!

Ajat tämän vii­kon koro­na­ro­ko­tuk­siin ovat täyn­nä. Ajan­va­raus seu­raa­vil­le roko­tus­ajoil­le ava­taan ensi vii­kon tiis­tai­na 16.2.2021 klo 12. Ajan­va­raus­päi­väk­si vaih­det­tiin tiis­tai, sil­lä osa edel­lis­vii­kon roko­tuk­sis­ta voi jat­kua vie­lä maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na voi­daan jär­jes­tää enem­män vas­taa­jia puhe­lin­lin­jal­le. Seu­raa Soi­ten tiedottamista!

Täs­sä vai­hees­sa roko­te­taan yli 80-vuo­tiai­ta koto­na-asu­via ikäih­mi­si­siä sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­via omais­hoi­ta­jia ja ikään­ty­nei­tä (esim. puolisot).

Alku­vai­hees­sa roko­tusai­ko­ja on saa­ta­vil­la niu­kas­ti koro­na­ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta joh­tuen. Roko­tusai­ko­ja lisä­tään sitä mukaa, kun koro­na­ro­kot­tei­ta saa­daan Soi­ten alueelle.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media