omaolo.fi Rokotukset
14.07.2020

Alle 16-vuo­tiai­den koro­na­vi­rus­näyt­teet ote­taan las­ten päivystyksessä

Alle 16-vuo­tiai­den koro­na­vi­rus­näyt­teet ote­taan 15.7.2020 läh­tien las­ten päi­vys­tyk­ses­sä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa. Samal­la käyn­nil­lä las­ten päi­vys­tyk­ses­sä voi­daan tes­ta­ta myös muut per­heen­jä­se­net, niin lap­set kuin aikuisetkin.

Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na 24/7, eli vuo­ro­kau­den ympä­ri vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Ole aina puhe­li­mit­se yhtey­des­sä las­ten päi­vys­tyk­seen ennen päi­vys­tyk­seen tuloa, puh. 06 826 4444.

Yli 16-vuo­tiail­ta koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä ote­taan Kok­ko­lan pää­ter­veys­a­se­man infektiovastaanotolla.

Kan­nuk­sen ja Tunk­ka­rin ter­veys­kes­kus­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la ote­taan koro­na­vi­rus­tes­tit kai­ke­ni­käi­sil­tä fluns­sa­po­ti­lail­ta sekä koro­na­vi­rusoi­reis­ta kär­si­vil­tä potilailta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media