• 27.07.2020

  Koro­na­vi­rus­tes­tiin aina puhe­li­nyh­tey­den­o­ton kaut­ta

  Soite muistuttaa, että koronavirustestiin tullaan aina puhelinyhteydenoton ja ajanvarauksen kautta.

 • 20.07.2020

  Koro­na­tie­do­te 20.7.2020

  Soiten alueella on viikonloppuna todettu yksi uusi koronavirustartunta. Normaalin koronaohjeistuksen mukaisesti tartunnan saanut sekä altistuneet ovat karanteenissa.

 • 14.07.2020

  Alle 16-vuo­tiai­den koro­na­vi­rus­näyt­teet ote­taan las­ten päi­vys­tyk­ses­sä

  Alle 16-vuotiaiden koronavirusnäytteet otetaan 15.7.2020 lähtien lasten päivystyksessä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

 • 29.06.2020

  Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ron puhe­lin­ai­ka muut­tuu

  Soiten koronaneuvontanumeron 06 828 7499 puhelinaika muuttuu maanantaista 29.6.2020 alkaen. Uusi puhelinaika on klo 8-16 joka päivä.

 • 25.06.2020

  Soi­ten poik­kea­vat aukio­loa­jat koro­na­vi­ruse­pi­de­mian joh­dos­ta

  Koronapandemiatilanteen ollessa nyt rauhallinen alueella, olemme purkaneet vierailukieltoja ja Soiten palvelut toimivat pääosin normaalisti.

 • 22.06.2020

  Koro­na­ti­lan­tees­ta tie­do­te­taan vain tar­vit­taes­sa

  Tiedotamme tästä lähtien korona-asioista vain tarpeen mukaan, mikäli tilannekuva muuttuu, eli säännöllisestä tiedottamisesta luovutaan.

 • 22.06.2020

  Vie­rai­lut Soi­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä sal­li­taan rajoi­te­tus­ti

  Vierailut Soiten tehostetun palveluasumisen yksiköissä sallitaan rajoitetusti tiistaista 23.6. alkaen.

 • 18.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 18.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa. Tiedotamme tästä lähtien korona-asioista vain tarpeen mukaan, mikäli tilannekuva muuttuu.

 • 17.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 17.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa. Vierailukieltoja puretaan edelleen Soiten yksiköissä. Keskussairaalassa sekä yleislääketieteen osastoilla Kokkolassa, Tunkkarilla ja Kannuksessa siirrytään vierailurajoituksiin.

 • 17.06.2020

  Kes­kus­sai­raa­las­sa ja yle-osas­toil­la siir­ry­tään vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin kiel­lon sijaan

  Keskussairaalassa sekä Soiten yleislääketieteen osastoilla Kokkolassa, Tunkkarilla ja Kannuksessa siirrytään vierailurajoituksiin.

 • 16.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 16.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa.

 • 15.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 15.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu viikonlopun tai tämän päivän aikana Soiten alueella. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa. Vierailukieltoja puretaan edelleen Soiten yksiköissä.

 • 12.06.2020

  Syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­löä kos­ke­vis­ta vie­rai­lu­ra­joit­teis­ta luo­vu­taan

  Soitessa luovutaan synnyttäjän tukihenkilön mukanaoloon liittyvistä rajoitteista 15.6.2020 lähtien.

 • 12.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 12.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa. Valmiusryhmässä päätettiin, että Soitessa luovutaan synnyttäjän tukihenkilön mukanaoloon liittyvistä rajoitteista 15.6.2020 lähtien.

 • 11.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 11.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa. Synnytysten osalta linjattiin, että tukihenkilö voi osallistua kiireettömän sektion lisäksi myös kiireelliseen sektioon.

 • 10.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 10.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa.

 • 09.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 9.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa.

 • 08.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 8.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu viikonloppuna eikä tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa.

 • 05.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 5.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 koronavirustartuntaa.

 • 04.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 4.6.2020

  Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on diagnosoitu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneet sairastavat kotona. Tapaukset liittyvät aiempaan tartuntaketjuun, eikä uusia altistuneita ole. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt diagnosoitu 31 koronavirustartuntaa. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa Soitessa.

 • 03.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 3.6.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 29 koronavirustartuntaa.

 • 02.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 2.6.2020

  Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on diagnosoitu kolme uutta koronavirustartuntaa tänään. Tartunnan saaneet sairastavat kotona. Tapaukset liittyvät aiempaan tartuntaketjuun, eikä uusia altistuneita ole. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt diagnosoitu 29 koronavirustartuntaa. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa Soitessa.

 • 01.06.2020

  Koro­na­tie­do­te 1.6.2020

  Soitessa on diagnosoitu kaksi uutta koronavirustartuntaa viikonlopun aikana. Tartunnan saaneet ovat lieväoireisia ja sairastavat kotona. Tartuntaketju on selvillä, eikä uusia altistuneita ole. Yhteensä Soiten alueella on nyt diagnosoitu 26 koronavirustartuntaa.

 • 29.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 29.5.2020

  Tilanne ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Tukihenkilön osallistumista yhdessä raskaana olevan kanssa käynteihin Soitessa laajennetaan. KPKS:n alueella asuva oireeton tukihenkilö voi osallistua synnytyksen jälkeiseen hoitoon 1.6.2020 lähtien. Oireeton tukihenkilö voi osallistua myös suunniteltuun sektioon.

 • 28.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 28.5.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 24 koronavirustartuntaa. Soiten poikkeavien aukioloaikojen ja toimintamuutosten listaus päivittyi sosiaalipalveluiden ryhmätoiminnan, kuntoutuksen sekä hoidon ja hoivan palveluiden osalta.

 • 27.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 27.5.2020

  Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunnan saanut on lieväoireinen ja sairastaa kotona. Altistuneet on kartoitettu ja tartuntaketju on selvillä. Yhteensä Soiten alueella on nyt todettu 24 koronavirustartuntaa.

 • 26.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 26.5.2020 — päi­vi­tys klo 16

  Soiten vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen yksikössä ollut koronatartuntaepäily on jatkotutkimuksissa osoittautunut negatiiviseksi. Varotoimenpiteet voidaan purkaa.

 • 26.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 26.5.2020

  Soiten vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen yksikössä on koronatartuntaepäily. Tilannetta selvitellään ja tutkimustulosta varmistetaan parhaillaan. Yksikössä on ryhdytty tarvittaviin varotoimiin. Muita koronavirustartuntoja ei ole todettu Soiten alueella tänään. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa Soitessa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 23 koronavirustartuntaa.

 • 25.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 25.5.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Soiten poikkeavien aukioloaikojen ja toimintamuutosten listaukseen tuli muutoksia Vammaispalveluiden osalta.

 • 22.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 22.5.2020

  Tilanne ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Tiedotamme viikonloppuisin ja juhlapyhinä koronatilanteesta vain, mikäli tilannekuva muuttuu.

 • 20.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 20.5.2020

  Tilanne ennallaan: Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. STM ja THL ovat päivittäneet yli 70-vuotiaita koskevaa koronaohjeistusta. Soite kehottaa alueen ikäihmisiä ja heidän omaisiaan tutustumaan ohjeistukseen ja toimimaan sen mukaan.

 • 19.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 19.5.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 23 koronavirustartuntaa.

 • 18.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 18.5.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 23 koronavirustartuntaa. Koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä koronaoireisilta Soiten infektiovastaanotoilla.

 • 15.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 15.5.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 23 koronavirustartuntaa. Koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä koronaoireisilta.

 • 14.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 14.5.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 23 koronavirustartuntaa.

 • 13.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 13.5.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 23 koronavirustartuntaa. Koronavirustestejä tehdään matalalla kynnyksellä koronaoireisilta.

 • 12.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 12.5.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 23 koronavirustartuntaa. Haluamme muistuttaa, että turvaetäisyydet ja kokoontumisrajoitukset ovat voimassa koulujen aukeamisesta huolimatta.

 • 11.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 11.5.2020

  Soiten alueella on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneet ovat lieväoireisia ja sairastavat kotona. Altistuneet on kartoitettu. Yhteensä Soiten alueella on nyt todettu 23 koronavirustartuntaa. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa.

 • 10.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 10.5.2020

  Soiten alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneet ovat lieväoireisia ja sairastavat kotona. Soite muistuttaa, että testaukseen tulisi hakeutua myös lieväoireisena.

 • 08.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 8.5.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Soiten alueella koronavirustestausten määrä on n. 1400 / 100 000 asukasta kohden. Tällä viikolla tuli ilmi, että tämän tiedon osalta THL:n koronakartassa on tekninen vika, mikä vuoksi koronakartassa on virheellinen luku Keski-Pohjanmaan kohdalla.

 • 07.05.2020

  Ohjeis­tus van­hem­mil­le Soi­ten alu­een kun­tien var­hais­kas­va­tuk­sen yksi­köi­den ja kou­lu­jen aue­tes­sa

  Myös koulussa noudatetaan huolellista käsi- ja yskimishygieniaa sekä turvavälejä. Välitunnit ja kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia ei järjestetä. Kouluun tai päiväkotiin ei saa tulla edes lieväoireisena tai sairaana...

 • 07.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 7.5.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Kannustamme omaisia olemaan yhteydessä Soiten yksiköissä asuviin läheisiinsä puhelimitse ja erilaisia sähköisiä palveluita hyödyntäen. Olemme saaneet tähän tarkoitukseen myös lahjoituksia - lämmin kiitos niistä!

 • 06.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 6.5.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Tästä lähtien kaikki koronaoireisia hoitavat vastaanotot ovat nimeltään infektiovastaanottoja; myös Kokkolan koronapoliklinikka. Infektiovastaanotot sijaitsevat Kokkolan pääterveysasemalla, Kannuksen terveysasemalla sekä Tunkkarin terveysasemalla.

 • 05.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 5.5.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soitessa on diagnosoitu 17 koronavirustartuntaa. Suomen hallituksen 4.5.2020 järjestämän infotilaisuuden ja uusien rajoituslinjausten perusteella Soite on arvioinut miten valtakunnalliset linjaukset vaikuttavat Soiten toimintaan ja palveluihin.

 • 04.05.2020

  Koro­na­tie­do­te 4.5.2020

  Soitessa on diagnosoitu yksi uusi koronavirustartunta. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on nyt diagnosoitu 17 koronavirustartuntaa.

 • 30.04.2020

  Soi­te on muka­na var­mis­ta­mas­sa tur­val­li­sen perus­o­pe­tuk­sen kou­luis­sa

  Pyydämme perheitä olemaan yhteydessä Soiten lastensairaalan lastentautien poliklinikalle, jossa lastenlääkäri kirjoittaa todistuksen lähiopetuksesta vapautumisesta, jos lapsi tai sisarus kuuluu riskiryhmään.

 • 30.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 30.4.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Soitessa tehtiin eilen uusi ennätys koronavirusnäytteiden otossa.

 • 30.04.2020

  Muis­tat­han koro­naoh­jeet myös vap­pu­na

  Soiten alueella on tällä hetkellä vakaa tilanne koronaviruksen suhteen. Kiitos, että olette ottaneet varotoimet huomioon ja huomioitte ne myös jatkossa! Muistathan siis koronaohjeet myös vappuna!

 • 29.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 29.4.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Valitettavasti keskussairaalan osastoilla näkyy se, että ihmiset hakeutuvat liian myöhään hoitoon muiden kuin koronaoireiden takia, jolloin vaivat pahenevat. Edelleen haluamme muistuttaa, että vaivat hoidettaisiin ajoissa.

 • 28.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 28.4.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään. Soitessa testataan herkästi koronavirusoireista kärsiviä potilaita, ja muistutammekin, että mikäli kärsii lievistäkään koronavirukseen viittaavista oireista, tulisi soittaa Soiten Koronaneuvontanumeroon

 • 27.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 27.4.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soitessa on diagnosoitu 16 koronavirustartuntaa ja kaikki Soiten alueen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

 • 24.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 24.4.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhteensä Soitessa on diagnosoitu 16 koronavirustartuntaa ja kaikki Soiten alueen tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. Keskussairaalassa käynnistetään elektiivinen leikkaustoiminta ensi viikolla.

 • 23.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 23.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Näytteitä on otettu useissa pisteissä ja analysoitu keskussairaalan laboratoriossa. Nordlabin keskussairaalan laboratoriosta näytteiden tulokset saadaan muutamassa tunnissa ja ne ovat olleet negatiivisia.

 • 22.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 22.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Koronapuhelimessa ja –poliklinikalla sekä infektiovastaanotoilla tilanne jatkuu rauhallisena.

 • 21.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 21.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yksi koronapotilas on osastohoidossa. Vastaanotoilla on erotettu tilat erikseen infektiopotilaille, joten vastaanotolle on turvallista tulla hoitamaan muitakin vaivoja.

 • 20.04.2020

  Soi­te laa­jen­taa koro­na­vi­rus­tes­taus­pis­tei­tä ter­veys­kes­kuk­siin – oma tes­ti­lai­te saa­tu kes­kus­sai­raa­laan

  Soite laajentaa koronavirustestauksia terveyskeskusten infektiovastaanotoille Kannukseen ja Tunkkarille tästä viikosta lähtien.

 • 20.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 20.4.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Soite laajentaa koronavirustestauksia terveyskeskusten infektiovastaanotoille Kannukseen ja Tunkkarille tästä viikosta lähtien.

 • 19.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 19.4.2020

  Soitessa on diagnosoitu yksi uusi koronavirustartunta la18.4.2020. Soite on nyt saanut käyttöönsä oman koronavirustestauslaitteen ja ensimmäisiä testauksia laitteella ollaan tehty viikonlopun aikana. Oma testauslaite nopeuttaa tutkimuksia ja mahdollistaa tutkimusmäärien kasvattamisen.

 • 18.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 18.4.2020

  Tilanne on ennallaan: uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Soiten koronavalmiusryhmä tiedottaa myös Huoltovarmuuskeskukselta saamistaan suojaimista: Soitelle toimitetut suojaimet eivät ole niitä, jotka aiheuttavat allergisia reaktioita.

 • 17.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 17.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu siis 15 koronavirustartuntaa ja kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään.

 • 16.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 16.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu siis 15 koronavirustartuntaa.

 • 15.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 15.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhtään koronapotilasta ei ole osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu siis 15 koronavirustartuntaa.

 • 14.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 14.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yksi koronapotilas on osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on todettu 15 koronavirustartuntaa.

 • 13.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 13.4.2020

  Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Yksi koronapotilas on osastohoidossa. Kaikki tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. Yhteensä Soiten alueella on nyt todettu 15 koronavirustartuntaa.

 • 11.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 11.4.2020

  Soiten alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. Yhteensä Soiten alueella on nyt todettu 14 koronavirustartuntaa.

 • 09.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 9.4.2020

  Soiten alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. Yksi koronapotilas on osastohoidossa. Yhteensä Soiten alueella on nyt todettu 12 koronavirustartuntaa.

 • 09.04.2020

  Pää­siäi­sen aika poik­keus­ti­lan­tees­sa

  Haluamme painavasti muistuttaa, että voimassa olevia ohjeistuksia tulee noudattaa myös pääsiäisenä.

 • 08.04.2020

  Soi­ten tie­to­pa­ket­ti koro­na­vi­ruk­ses­ta jaet­tu kotei­hin

  Soiten alueen koteihin on laitettu jakoon Soiten oma tietopaketti koronaviruksesta. Tietopaketti sisältää mm. yhteystiedot Soiten koronaneuvontaan sekä huolipuhelimeen. Ota tietopaketti talteen!

 • 08.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 8.4.2020

  Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Yksi koronapotilas on osastohoidossa. Soiten alueella on pystytty jäljittämään kaikki tartuntaketjut ja kontaktoimaan altistuneet.

 • 07.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 7.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Soite on saamassa oman koronavirustestauslaitteen. Oma testauslaite nopeuttaa tutkimuksia ja mahdollistaa tutkimusmäärien kasvattamisen.

 • 06.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 6.4.2020

  Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Pääsiäisen lähestyessä haluamme painavasti muistuttaa, että voimassa olevia ohjeistuksia noudatetaan.

 • 06.04.2020

  Soi­te rajoit­taa syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön läs­nä­olo-oikeut­ta

  Soite rajoittaa 6.4.2020 alkaen synnyttäjän tukihenkilön läsnäolo-oikeutta Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa. Synnyttäjä voi ottaa mukaan synnytyssaliin yhden oireettoman tukihenkilön...

 • 03.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 3.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Yhteensä Soiten alueella on todettu seitsemän koronavirustartuntaa. Tilanne jatkuu rauhallisena ja varautuminen etenee suunnitelmien mukaan.

 • 02.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 2.4.2020

  Soiten alueella todettiin tänään kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät Soitessa aiemmin todettuihin tartuntatapauksiin. Näin ollen tartunnan saaneet ovat altistuksen takia olleet jo karanteenissa, eivätkä ole altistaneet uusia henkilöitä koronavirukselle. Yhteensä Soiten alueella on nyt todettu seitsemän koronavirustartuntaa.

 • 01.04.2020

  Koro­na­tie­do­te 1.4.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Koronapoliklinikalla näytteenotossa ja puhelimessa on hiljaista. Keski-Pohjanmaalla todettujen tartuntojen määrä on pysynyt vähäisenä mm. aikaisen reagoinnin ja tartuntaketjujen kattavan jäljittämisen ansiosta.

 • 31.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 31.3.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Koronapoliklinikan näytteenotossa ja puhelimessa on ollut hiljaista nyt alkuviikosta.

 • 30.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 30.3.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään Soiten alueella. Koronapoliklinikalla ja -puhelimessa ei ole ruuhkaa.

 • 30.03.2020

  Ter­veys­kes­kus­vas­taa­no­tot pal­ve­le­vat edel­leen myös kii­reet­tö­mis­sä asiois­sa

  Soiten terveyskeskusvastaanotot palvelevat asiakkaita edelleen myös kiireettömissä asioissa, mutta niin sanottu ”luukkuasiointi” on koronaepidemian ajaksi lopetettu.

 • 29.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 29.3.2020

  Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta varmistui eilen lauantaina 28.3.2020. Tartunta on saatu Espanjasta, joten potilas on jo ennestään ollut kotikaranteenissa matkalta saavuttuaan.

 • 28.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 28.3.2020

  Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Neljäs tartunta liittyy Soitessa aiemmin todettuun tartuntatapaukseen. Näin ollen tartunnan saanut on altistuksen takia ollut jo karanteenissa, eikä hän ole altistanut uusia henkilöitä koronavirukselle.

 • 27.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 27.3.2020

  Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään. Varautuminen ja yhteistyö eri yksiköiden välillä on edistynyt esimerkillisellä tavalla.

 • 26.03.2020

  Ris­ki­ryh­mä­läi­nen: jäät­hän kotiin!

  Kaikenikäisiä riskiryhmäläisiä koskevat samat suositukset kuin yli 70-vuotiaita, eli kotona tulisi pysyä lähes karanteenin kaltaisissa oloissa ja lähikontakteja muihin tulee välttää!

 • 26.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 26.3.2020

  Tilanne jatkuu edelleen melko rauhallisena, eikä uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänäänkään. Esiin nousi Soiten lääkäreiden vahva huoli siitä, että riskiryhmiin kuuluvat liikkuvat edelleen paljon julkisilla paikoilla.

 • 25.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 25.3.2020

  Soiten alueella tilanne jatkuu melko rauhallisena ja valmistautuminen etenee suunnitelmien mukaan. Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään.

 • 25.03.2020

  Yli 70-vuo­tias, otat­han nämä asiat huo­mioon koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­sa!

  Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite muistuttaa hallituksen antamasta toimintaohjeesta, joka velvoittaa yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja muihin ja pysymään kotioloissa lähes karanteenin kaltaisissa oloissa.

 • 24.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 24.3.2020

  Soiten alueella tilanne jatkuu melko rauhallisena ja valmistautuminen etenee suunnitelmien mukaan. Uusia koronavirustartuntoja ei ole todettu tänään.

 • 23.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 23.3.2020

  Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Soiten valmistautuminen koronavirusepidemiaan on edennyt suunnitelmien mukaan. Tällä hetkellä Soiten yksiköissä on rauhallista.

 • 23.03.2020

  Yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tu Soi­ten alu­eel­la

  Tartunta varmistui sunnuntai-maanantain vastaisena yönä 23.3.2020. Tartunta ei liity Soitessa aiemmin todettuihin kahteen tartuntaan.

 • 21.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 21.3.2020

  Tiedotamme viikonloppuisin koronatilanteesta vain, mikäli tilannekuva muuttuu. Tällä hetkellä tilanne on ennallaan.

 • 20.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 20.3.2020

  Tällä hetkellä tilanne on edelleen rauhallinen, eikä uusia positiivisia testituloksia ole saatu Soiten alueelle viime viikonlopun kahden positiivisen tuloksen jälkeen. Näytteitä on otettu nyt loppuviikolla vähemmän kuin alkuviikosta.

 • 19.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 19.3.2020

  Tällä hetkellä tilanne on edelleen rauhallinen, eikä uusia positiivisia testituloksia ole saatu Soiten alueelle viime viikonlopun kahden positiivisen tuloksen jälkeen. Näytteitä on otettu.

 • 18.03.2020

  Koro­na­tie­do­te 18.3.2020

  Soiten koronavalmiusryhmä kokoontuu päivittäin klo 12 ja pitää yllä tilannekuvaa. Valmistautuminen etenee suunnitellusti. Tällä hetkellä tilanne on melko rauhallinen...

 • 17.03.2020

  Soi­te ava­si hen­ki­sen ensia­vun puhe­li­men

  Soite on avannut henkisen ensiavun puhelimen, johon voit soittaa, jos koronatilanne huolestuttaa sinua henkisesti ja koet psyykkistä oireilua, esimerkiksi ahdistusta tilanteen takia.

 • 17.03.2020

  ​Soi­tes­sa on vie­rai­lu­kiel­to

  ​Koronavirusepidemian ehkäisemiseksi Soitessa on asetettu vierailukielto kaikkiin yksiköihin.

 • 16.03.2020

  Ajan­koh­tais­ta koro­na­vi­rus­toi­men­pi­teis­tä Soi­tes­sa

  Soitessa varaudutaan sairaansijojen riittävyyteen ja kotihoidon vahvistamiseen...

 • 15.03.2020

  Las­ten­päi­vys­tyk­seen on avat­tu eril­li­nen infek­tio­vas­taan­ot­to

  Lastenpäivystykseen on avattu väliaikaisesti erillinen infektiovastaanotto lastenpoliklinikan tiloihin...

 • 14.03.2020

  Yhdel­lä hen­ki­löl­lä todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­ta Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa

  Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella on todettu koronavirustartunta. Tartunta varmistui perjantaina 13.3.2020. Tartunta on saatu Ruotsista.

 • 13.03.2020

  Soi­ten toi­min­nas­sa muu­tok­sia koro­na­vi­ruse­pi­de­mian joh­dos­ta — yhteen­ve­to

  THL:n tietojen ja muiden maiden kokemusten perusteella koronavirusepidemian leviäminen on todennäköistä, vaikka Keski-Pohjanmaalla epidemiaa ei vielä ole havaittu.

 • 13.03.2020

  Soi­te avaa oman koro­na­po­likli­ni­kan la 14.3.2020 alkaen

  Vallitsevan koronavirustilanteen takia Soite avaan erillisen koronapoliklinikan Kokkolan pääterveysasemalle, entisen Libeckin tiloihin (käyntiosoite Mariankatu 28. H-ovi) lauantaina 14.3.2020.

 • 06.03.2020

  Soi­ten neu­von­ta­pu­he­lin koro­na­vi­rus­ky­sy­myk­siin liit­tyen

  Soite on ottanut käyttöön alueellisen neuvontanumeron, josta voi kysyä ohjeita, mikäli epäilee koronavirusinfektiota.

Sosiaalinen media