omaolo.fi Rokotukset
15.07.2021

Ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen ilman ajan­va­raus­ta Kok­ko­las­sa 16.7.

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te jär­jes­tää huo­men­na per­jan­tai­na 16.7.2021 klo 9–20 Kok­ko­lan roko­tus­pis­teel­lä (van­ha Hal­pa-Hal­lin raken­nus, Kaar­le­lan­ka­tu 7) roko­tus­päi­vän niin sano­tul­la walk in ‑peri­aat­teel­la eli ilman ajan­va­raus­ta. Päi­vän aika­na ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Ajan­va­rauk­se­ton roko­tus­päi­vä kos­kee vain ensim­mäi­siä roko­tusan­nok­sia. Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le anne­taan ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhteydessä. 

Koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­seen pää­se­vät he, jot­ka ovat roko­tus­vuo­ros­sa kan­sal­li­sen roko­te­stra­te­gian mukaan eli kaik­ki yli 16-vuo­ti­aat Soi­ten alu­een asuk­kaat sekä 12–15-vuotiaat ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat Soi­ten alu­een nuoret.

Myö­hem­min vas­taa­via ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään myös muis­sa Soi­ten roko­tus­pis­teis­sä maakunnassa.

Huo­mioi­ta­vaa roko­tuk­seen tullessa

  • Tule rokotukseen vain terveenä
  • Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi.
  • Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti.
  • Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa.
  • Säilytä turvavälit (2 m) muihin odottaessasi.
  • Varaudu jäämään rokotuspisteelle 15 minuutin ajaksi rokottamisen jälkeen.

Aiko­ja saa­ta­vil­la hyvin myös muil­le päiville

Muil­le päi­vil­le roko­tusa­jan voi vara­ta säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se. Aiko­ja on saa­ta­vil­la rei­lus­ti kai­kis­sa rokotuspisteissä!

Säh­köi­nen ajan­va­raus netis­sä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa: https://soite.terveytesi.fi on avoin­na 24/7. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vih­reäl­lä. Puhe­lin­ajan­va­raus nume­ros­sa 06 828 7488 on avoin­na tiis­tai­sin klo 12–15.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media