omaolo.fi Rokotukset
14.01.2021

Kas­vo­mas­kien jake­lu vähävaraisille

Soi­te jakaa kas­vo­mas­ke­ja vähä­va­rai­sil­le. Val­ta­kun­nal­li­nen suo­si­tus on, että kan­sa­lai­set hank­ki­vat kas­vo­mas­kit itse. Mak­sut­to­mat kas­vo­mas­kit on tar­koi­tet­tu vähä­va­rai­sil­le asuk­kail­le, jot­ka eivät pys­ty mas­ke­ja hankkimaan.

Vähä­va­rais­ten ilmai­sia kas­vo­mas­ke­ja voi tie­dus­tel­la nume­ros­ta: 040 806 5095 ma-pe klo 9–15.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media