omaolo.fi Rokotukset
11.05.2021

Käyt­tö­kat­ko Omaolo-pal­ve­lus­sa — säh­köi­nen ajan­va­raus koro­na­tes­tiin tauol­la ti 11.5. klo 13–15

Val­ta­kun­nal­li­ses­sa Omaolo-pal­ve­lus­sa on käyt­tö­kat­ko tänään tiis­tai­na 11.5.2021 klo 13–15 ohjel­ma­päi­vi­tyk­sen vuok­si. Päi­vi­tyk­ses­tä aiheu­tuu arviol­ta kor­kein­taan 2 tun­nin käyt­tö­kat­ko, jon­ka aika­na Omaolo ei ole käytettävissä.

Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa mm. sitä, että ajan­va­raus koro­na­tes­tauk­seen ei onnis­tu Omao­lon kaut­ta tänään klo 13–15.

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä säh­köi­ses­ti tai puhe­li­mit­se! Älä tule Soi­ten toi­mi­pis­tee­seen ilman yhteydenottoa.

Puhe­lin­ajan­va­raus koronatestiin

Aikui­set, yli 15-vuo­ti­aat sairastuneet:

  • Koronaneuvontanumero: puh. 06 828 7499. Avoinna arkisin klo 8-17 ja viikonloppuisin klo 8-16.
  • Soiten yhteispäivystys: puh. 116 117. Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa.

Alle 16-vuo­ti­aat sairastuneet:

  • Lasten päivystys: puh. 06 826 4444. Avoinna 24/7.

Vali­tet­ta­vas­ti hei­ken­ty­nyt koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on ruuh­kaut­ta­nut Soi­ten koro­na­neu­von­ta- ja ajan­va­raus­pu­he­li­men, joten pyy­däm­me kärsivällisyyttä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media