omaolo.fi Rokotukset
17.06.2020

Kes­kus­sai­raa­las­sa ja yle-osas­toil­la siir­ry­tään vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin kiel­lon sijaan

Kes­kus­sai­raa­las­sa sekä Soi­ten yleis­lää­ke­tie­teen osas­toil­la Kok­ko­las­sa, Tunk­ka­ril­la ja Kan­nuk­ses­sa siir­ry­tään vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin. On tär­ke­ää muis­taa, että osas­toil­la on vaka­vas­ti sai­rai­ta potilaita. 

  • Sairaalan ja yleislääketieteen osastoilla sallitaan 1-2 vierailijaa, joiden tulee olla täysin oireettomia.
  • Vierailijan on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta. Osastot ovat varanneet kirurgisia suu-nenäsuojaimia vierailijoille jaettaviksi.
  • Koronaohjeiden mukaisesta hygieniasta on huolehdittava.

Vie­rai­luoh­jei­ta tar­ken­ne­taan tar­vit­taes­sa val­ta­kun­nal­lis­ten ohjei­den mukaan. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media