omaolo.fi Rokotukset
26.09.2020

Kok­ko­las­sa todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joi­hin liit­tyy joukkoaltistuminen

Kok­ko­las­sa on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta toi­seen liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen. Jouk­koal­tis­tu­mi­seen liit­ty­vä tar­tun­ta on todet­tu Chy­de­niuk­sen kou­lun oppi­laal­la. Tar­tun­nan saa­neet ovat kotie­ris­tyk­ses­sä ja tar­tun­nal­le altis­tu­nei­den sel­vi­tys­työ on käyn­nis­sä. Täs­sä vai­hees­sa on kui­ten­kin sel­vää, että altis­tu­nei­ta on usei­ta kym­me­niä. Tar­tun­ta­ket­ju on selvillä.

Varo­toi­men­pi­tee­nä Chy­de­niuk­sen kou­lun 3. ja 4. luo­kan oppi­laat ja opet­ta­jat ase­te­taan karan­tee­niin ja etä­ope­tuk­seen syys­lo­maan 9.10.2020 saak­ka. Kaik­ki Chy­de­niuk­sen kou­lun 3. ja 4. luo­kan oppi­laat ja opet­ta­jat tes­ta­taan sun­nun­tai­na 27.9.2020. Soi­te ja Chy­de­niuk­sen kou­lu ovat yhtey­des­sä altis­tu­nei­siin. Kok­ko­lan kau­pun­ki tie­dot­taa huol­ta­jia Chy­de­niuk­sen kou­lun ope­tus­jär­jes­te­lyis­tä sun­nun­tai­na 27.9.

Altis­tu­mis­ta on voi­nut tapah­tua myös Vesi­vei­ja­ris­sa 23.9. klo 12–14 ajal­la. Jos tuo­na aika­na Vesi­vei­ja­ris­sa vie­rail­leil­la esiin­tyy koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta tulee soit­taa Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 (avoin­na arki­sin klo 8–17, vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16).

Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä seit­se­män koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 47 koronavirustartuntaa.

Tes­tauk­seen tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireissa

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä! Soi­ta koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 ja Soi­ten ammat­ti­lai­nen arvioi hoi­don­tar­pee­si. Tar­vit­taes­sa kut­sum­me sinut vas­taa­no­tol­le ja koronavirustestaukseen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media