omaolo.fi Rokotukset
20.09.2021

Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set alka­vat voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyttäneille

THL on ohjeis­ta­nut aluei­ta aloit­ta­maan kol­man­net roko­tean­nok­set voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le. Kol­man­sien roko­tean­nok­sien anta­mi­nen täl­le koh­de­ryh­mäl­le aloi­te­taan Soi­tes­sa välittömästi. 

Kol­mas roko­tean­nos anne­taan niil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le, jot­ka tau­din tai hoi­don vuok­si ovat voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sia. Voi­mak­kaan immuu­ni­puut­tei­sek­si kat­so­taan hen­ki­löt, joil­la on jokin seu­raa­vis­ta sai­rauk­sis­ta tai tiloista:

  • Elinsiirto
  • Kantasolusiirto
  • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
  • Immunosuppressiivinen syöpähoito
  • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
  • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
  • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
  • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le suo­si­tel­laan kol­men annok­sen roko­tus­sar­jaa. Tut­ki­mus­ten mukaan voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­la vas­te kah­den rokot­teen sar­jal­le jää usein puut­teel­li­sek­si. Kol­mas roko­tean­nos täy­den­tää hei­dän suojaansa.

Roko­tus­sar­jan kol­mas annos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta roko­tean­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 2 kuu­kaut­ta

Kol­mas roko­tean­nos anne­taan ensi­si­jai­ses­ti samaa val­mis­tet­ta kuin toi­nen roko­tean­nos, ellei sil­le ole lää­ke­tie­teel­lis­tä estet­tä. Lisä­tie­toa THL:n tie­dot­tees­sa.

Kol­man­nen roko­tusan­nok­sen saa Soi­ten rokotuspisteestä

Kol­man­nen roko­tusan­nok­sen saa Soi­ten roko­tus­pis­teis­tä. Roko­tuk­seen voi tul­la ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai hakeu­tu­mal­la ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-rokotukseen.

Ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-roko­tus­päi­vään roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä, puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta terveyskeskuksesta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media