omaolo.fi Rokotukset
25.08.2021

Koro­na­näyt­teen­o­ton ruuh­ka aiheut­taa vii­vei­tä tes­ti­tu­los­ten saamiseen

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, mut­ta tes­ti­tu­lok­sien saa­mi­ses­sa on vii­vet­tä. Soi­ten koro­na­näyt­teen­ot­to on ollut erit­täin ruuh­kau­tu­nut vii­me päi­vi­nä, joten tulok­sien ana­ly­soin­ti on vali­tet­ta­vas­ti vii­väs­ty­nyt Nord­la­bin labo­ra­to­rios­sa. Koro­na­tes­ti­tu­lok­sen saa­mi­ses­sa voi täl­lä het­kel­lä kes­tää 2–3 päi­vää. Koro­na­vi­rus­näyt­teen­o­ton jäl­keen on olta­va koti­ka­ran­tee­nis­sa vas­tauk­sen saa­pu­mi­seen asti. Pyy­däm­me kärsivällisyyttä.

Edel­leen keho­tam­me hakeu­tu­maan koro­na­tes­tiin vii­py­mät­tä, mikä­li lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ilme­nee. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

Pyy­däm­me mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­vi­rus­tes­tiin. Mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media