omaolo.fi Rokotukset
23.11.2021

Koro­na­näyt­teen­ot­to ja ‑tes­taus sul­jet­tu la 27.11.2021

Soi­te päi­vit­tää poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä Lifeca­ren uuteen ver­sioon lau­an­tai­na 27.11.2021 klo 7–23. Jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen vuok­si koro­na­näyt­teen­ot­to sekä koro­na­ro­ko­tus­toi­min­ta ovat tauol­la la 27.11.2021. Myös­kään säh­köi­ses­tä Omaolo-pal­ve­lus­ta ei voi vara­ta aiko­ja la 27.11.2021.

Koro­na­näyt­teen­ot­toon pää­see jäl­leen sun­nun­tai­na 28.11.2021.

Päi­vi­tys voi aiheut­taa hitaut­ta ja jono­ja eri­tyi­ses­ti las­ten päi­vys­tyk­ses­sä ja yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä, mut­ta myös Soi­ten muis­sa pal­ve­luis­sa kysei­se­nä päivänä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media