omaolo.fi Rokotukset
27.10.2021

Koro­na­pu­he­lin ja näyt­teen­ot­to toi­mi­vat nor­maa­lis­ti lau­an­tai­na 30.10.2021

Aiem­min ilmoi­tet­tu kat­kos Soi­ten toi­min­nas­sa on peruun­tu­nut, kos­ka Soi­ten poti­las­tie­to­jär­jes­tel­män Lifeca­ren päi­vi­tys on siir­ty­nyt mar­ras­kuun lop­puun. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin ja koro­na­näyt­teen­ot­to toi­mi­vat nor­maa­lis­ti lau­an­tai­na 30.10.2021. Koro­na­ro­ko­tus­toi­min­ta on tauol­la lau­an­tai­na päi­vi­tyk­sen peruun­tu­mi­ses­ta huolimatta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media