omaolo.fi Rokotukset

Koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten alu­eel­la voi seu­ra­ta koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai-ilta­päi­vi­sin. Roko­tus­mit­ta­ri pai­not­tuu kak­si roko­tean­nos­ta saa­nei­den tilastotietoihin.

Soi­ten koronarokotusmittari

Kak­si roko­tean­nos­ta saa­neet yli 18-vuotiaat

88,5%
51453
(roko­tet­ta­vien mää­rä alu­eel­la yht. 58 120)
Päi­vi­tet­ty:
Roko­tet­ta­vat ryhmät Tilan­ne Aika­tau­lu

Koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää työ­tä teke­vät sote-alan ammattilaiset.
Täy­den­nys­ro­ko­tuk­sia anne­taan tar­peen mukaan.

100%
Valmis

VALMIS

Ikäih­mis­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­syk­si­köi­den asuk­kaat ja henkilökunta.
Kaik­ki asuk­kaat rokotettu.

100%
Valmis

Aloitettiin 12.1.2021

Yli 80-vuo­ti­aat

93%
Valmis

Joukkorokotukset aloitettiin 4.2.2021

75–79-vuotiaat

93%
Valmis

Joukkorokotukset aloitettiin 3.3.2021

70–74-vuotiaat

97%
Käynnissä

Joukkorokotukset aloitettiin 17.3.2021

65–69-vuotiaat

97%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 7.4.2021

60–64-vuotiaat

95%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 16.4.2021

55–59-vuotiaat

94%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 27.4.2021

50–54-vuotiaat

93%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 18.5.2021

45–49-vuotiaat

87%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 25.5.2021

40–44-vuotiaat

87%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 27.5.2021

35–39-vuotiaat

83%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 3.6.2021

30–34-vuotiaat

80%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 3.6.2021

25–29-vuotiaat

77%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 8.6.2021

18–24-vuotiaat

77%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 10.6.2021

12–17-vuotiaat

77%
Käynnissä

1. roko­tean­nok­sen saa­neet yli 18-vuotiaat

91%
Käynnissä

1. roko­tean­nok­sen saa­neet 5–11-vuotiaat

19%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 27.12.2021

3. roko­tean­nok­sen saa­neet yli 18-vuotiaat

67%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 20.9.2021 ensimmäiselle ryhmälle

4. roko­tean­nok­set voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja kai­kil­le 80 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä iäk­käil­le hoi­va­ko­deis­sa asuville 

%
Käynnissä

Rokotukset ovat käynnissä

Link­ki: Koro­na­ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­nen (THL)

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media