omaolo.fi Rokotukset

Koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä Soi­ten alu­eel­la voi seu­ra­ta koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin.

Soi­ten koronarokotusmittari

Ensim­mäi­sen roko­tean­nok­sen saaneet

83,7%
53228
(roko­tet­ta­vien mää­rä alu­eel­la yht. 63 594)
Päi­vi­tet­ty:
Roko­tet­ta­vat ryhmät Tilan­ne Aika­tau­lu

Koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää työ­tä teke­vät sote-alan ammattilaiset.
Täy­den­nys­ro­ko­tuk­sia anne­taan tar­peen mukaan.

100%
Valmis

VALMIS

Ikäih­mis­ten tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­syk­si­köi­den asuk­kaat ja henkilökunta.
Kaik­ki asuk­kaat rokotettu.

100%
Valmis

Aloitettiin 12.1.2021

Yli 80-vuo­ti­aat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna 

100%
Valmis

Joukkorokotukset aloitettiin 4.2.2021

75–79-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moder­na / Astra Zeneca

100%
Valmis

Joukkorokotukset aloitettiin 3.3.2021

70–74-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moder­na / Astra Zeneca

98%
Käynnissä

Joukkorokotukset aloitettiin 17.3.2021

65–69-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moder­na / Astra Zeneca

97%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 7.4.2021

60–64-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

92%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 16.4.2021

55–59-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

92%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 27.4.2021

50–54-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

89%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 18.5.2021

45–49-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

86%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 25.5.2021

40–44-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

84%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 27.5.2021

35–39-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

77%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 3.6.2021

30–34-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

72%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 3.6.2021

25–29-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

69%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 8.6.2021

20–24-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

69%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 10.6.2021

16–19-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

74%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 8.6.2021

12–15-vuotiaat
Roko­te: Pfizer-BioN­tec Comir­na­ty / Moderna

55%
Käynnissä

Ajanvaraus avautui 9.8.2021

2. roko­tean­nok­sen saa­neet yli 12-vuotiaat

70%
Käynnissä

2. rokotusannos annetaan 8-12 viikon kuluttua ensimmäisestä.

Link­ki: Koro­na­ro­ko­tuk­set yhteen­sä alueit­tain ja ikä­ryh­mit­täin (THL)

Ris­ki­ryh­mä 1 taus­ta­sai­rau­det (tar­kat kuvauk­set THL:n sivuil­la):

Ris­ki­ryh­mä 2 taus­ta­sai­rau­det (tar­kat kuvauk­set THL:n sivuil­la):

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media