omaolo.fi Rokotukset
01.04.2020

Koro­na­tie­do­te 1.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu edel­leen mel­ko rau­hal­li­se­na ja val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. 

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­po­likli­ni­kal­la näyt­tee­no­tos­sa ja puhe­li­mes­sa on hil­jais­ta. Val­mius­ryh­mäs­sä kes­kus­tel­tiin sii­tä, että Kes­ki-Poh­jan­maal­la todet­tu­jen tar­tun­to­jen mää­rä on pysy­nyt vähäi­se­nä mm. aikai­sen rea­goin­nin ja tar­tun­ta­ket­ju­jen kat­ta­van jäl­jit­tä­mi­sen ansiosta.

Hen­ki­lös­tön huo­li­pu­he­lin on tänään avat­tu Soi­ten henkilöstölle. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli muu­tok­sia kun­touk­sen sekä las­ten­sai­raa­lan ja neu­vo­la­toi­min­nan osal­ta. Tie­dot päi­vi­te­tään poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media