omaolo.fi Rokotukset
10.05.2020

Koro­na­tie­do­te 10.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neet ovat lie­vä­oi­rei­sia ja sai­ras­ta­vat koto­na. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu. Soi­te muis­tut­taa, että tes­tauk­seen tuli­si hakeu­tua myös lie­vä­oi­rei­se­na. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 19 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osastohoidossa. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media