omaolo.fi Rokotukset
11.04.2020

Koro­na­tie­do­te 11.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.


Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 14 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yksi koro­na­po­ti­las on osastohoidossa. 


Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja –polikli­ni­kal­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rauhallisena.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyk­siä. Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat poik­kea­vat aukio­loa­jat ja toi­min­ta­muu­tok­set löy­ty­vät korona.soite.fi sivus­tol­ta:
https://korona.soite.fi/soiten-poikkeavat-aukioloajat-koronavirusepidemian-johdosta‑2/


Pää­siäi­sen aika­na tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta vain jos tilan­ne­ku­va muuttuu.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media