omaolo.fi Rokotukset
12.05.2020

Koro­na­tie­do­te 12.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu suh­teel­li­sen rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on koh­tuul­li­sen rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Haluam­me muis­tut­taa, että tur­vae­täi­syy­det ja kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa kou­lu­jen aukea­mi­ses­ta huo­li­mat­ta. Eli yli 10 hen­gen ryh­miin ei tule kokoon­tua ja mui­hin ihmi­siin on pidet­tä­vä n. 2 met­rin etäi­syys. Muu­tok­set kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin ovat tulos­sa voi­maan vas­ta kesä­kuus­sa Suo­men hal­li­tuk­sen lin­jaus­ten mukaisesti.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muutoksia. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media