omaolo.fi Rokotukset
13.04.2020

Koro­na­tie­do­te 13.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Kaik­ki tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 15 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja –polikli­ni­kal­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rauhallisena.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media