omaolo.fi Rokotukset
13.05.2020

Koro­na­tie­do­te 13.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on koh­tuul­li­sen rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli muu­tok­set geriat­ri­sen polikli­ni­kan ja muis­ti­tii­min osal­ta: Geriat­rin tai muis­ti­hoi­ta­jan vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan 18.5.2020 alkaen kii­reel­li­siä ja lisään­ty­väs­sä mää­rin myös kii­reet­tö­miä poti­lai­ta. Toi­min­ta­muu­tos päi­vi­te­tään koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vien poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media