omaolo.fi Rokotukset
14.05.2020

Koro­na­tie­do­te 14.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on koh­tuul­li­sen rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Kesä­ajan sulut, jois­sa on huo­mioi­tu myös koro­na-ajan sulut, on Soi­ten hal­li­tuk­sen käsi­tel­tä­vä­nä ensi maa­nan­tain 18.5.2020 kokouk­ses­sa. Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vaa poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­taus­ta päi­vi­te­tään edel­leen aktiivisesti. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muu­tok­sia tänään.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media