omaolo.fi Rokotukset
15.04.2020

Koro­na­tie­do­te 15.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Tänään kokous jär­jes­tet­tiin poik­keuk­sel­li­ses­ti klo 14. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu siis 15 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja –polikli­ni­kal­la tilan­ne jat­kuu erit­täin rauhallisena. 

Koro­na­ti­lan­ne hei­jas­tuu Soi­ten sosi­aa­li­päi­vys­tyk­seen, mis­sä on ollut vil­kas­ta pää­siäi­sen aikaan ja alku­vii­kos­ta. Yhtey­den­ot­to­ja on ollut eten­kin mie­len­ter­veys- ja päih­de­asiois­ta. Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sia­kin on kirjattu. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media