omaolo.fi Rokotukset
17.04.2020

Koro­na­tie­do­te 17.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu hyvin rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu siis 15 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään.  Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja –polikli­ni­kal­la tilan­ne jat­kuu erit­täin rauhallisena.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä. 

Tie­do­tam­me vii­kon­lop­pui­sin koro­na­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muuttuu. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media