omaolo.fi Rokotukset
18.03.2020

Koro­na­tie­do­te 18.3.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suunnitellusti. 

Täl­lä het­kel­lä tilan­ne on mel­ko rau­hal­li­nen, eikä uusia posi­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ole saa­tu Soi­ten alu­eel­le vii­me vii­kon­lo­pun kah­den posi­tii­vi­sen tulok­sen jälkeen.

Hen­ki­lös­töä on kar­toi­tet­tu ja uudel­leen­si­joi­tet­tu sin­ne, mis­sä hen­ki­lö­kun­taa tul­laan tar­vit­se­maan eniten. 

Val­mius­ryh­mä päät­ti, että kes­kus­sai­raa­lan osas­to­jen ja sul­jet­tu­na ole­vien polikli­ni­koi­den ovet lai­te­taan lukkoon. 

Ajan­ta­sai­set aukio­loa­jat ja toi­min­ta­muu­tok­set löy­ty­vät Soi­ten tie­dot­tees­ta:
https://korona.soite.fi/soiten-poikkeavat-aukioloajat-koronavirusepidemian-johdosta‑2/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media