omaolo.fi Rokotukset
19.04.2020

Koro­na­tie­do­te 19.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta lau­an­tai­na 18.4.2020. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt diag­no­soi­tu 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään ja altis­tu­neet kon­tak­toi­maan. Soi­ten koro­na­pu­he­li­mes­sa ja –polikli­ni­kal­la tilan­ne jat­kuu erit­täin rauhallisena.

Soi­te on nyt saa­nut käyt­töön­sä oman koro­na­vi­rus­tes­taus­lait­teen ja ensim­mäi­siä tes­tauk­sia lait­teel­la ollaan teh­ty vii­kon­lo­pun aika­na. Oma tes­taus­lai­te nopeut­taa tut­ki­muk­sia ja mah­dol­lis­taa tut­ki­mus­mää­rien kasvattamisen. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media