omaolo.fi Rokotukset
21.04.2020

Koro­na­tie­do­te 21.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu siis 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la tilan­ne jat­kuu rauhallisena. 

Soi­te on laa­jen­ta­nut koro­na­vi­rus­tes­tauk­sia ter­veys­kes­kus­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­le Kan­nuk­seen ja Tunk­ka­ril­le. Näyt­teen­ot­to­ja on pääs­ty aloit­ta­maan tänään näis­sä yksi­köis­sä. Vas­taa­no­toil­la on ero­tet­tu tilat erik­seen infek­tio­po­ti­lail­le, joten vas­taa­no­tol­le on tur­val­lis­ta tul­la hoi­ta­maan mui­ta­kin vaivoja.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media