omaolo.fi Rokotukset
24.03.2020

Koro­na­tie­do­te 24.3.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rau­hal­li­se­na ja val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. 

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään. Osaa vii­me vii­kon labo­ra­to­rio­tu­lok­sis­ta odo­tel­laan edel­leen. Koro­na­po­likli­ni­kal­la ja –puhe­lin­neu­von­nas­sa ei ole ruuhkaa. 

Kes­kus­sai­raa­lan pää­ovi lai­te­taan jat­kos­sa iltai­sin kiin­ni jo klo 16. Lisä­tään ohjeis­tus­ta sii­tä, että ovia ei saa tel­je­tä auki.

Kes­kus­sai­raa­lan alu­eel­le on lisät­ty opas­tei­ta labo­ra­to­rioon kulus­ta. Suo­si­tus on, että käy­tet­täi­siin ovea A2 (kes­kus­sai­raa­lan ja psy­kiat­rian lasi­käy­tä­vän ovi) ja asia­kas­pai­koi­tus­ta on lisät­ty tähän läheisyyteen. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli muu­ta­ma muutos: 

  • silmänpohjakontrollikuvauksia ei tehdä toistaiseksi
  • Vammaispalveluissa asunnonmuutostöissä on rajauksia

Toi­min­ta­muu­tos­ten lis­taus päi­vi­te­tään poik­kea­via aukio­loai­ko­ja kos­ke­vaan tie­dot­tee­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media