omaolo.fi Rokotukset
24.04.2020

Koro­na­tie­do­te 24.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 16 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäljittämään. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu rauhallisena. 

Kes­kus­sai­raa­las­sa käyn­nis­te­tään elek­tii­vi­nen leik­kaus­toi­min­ta ensi vii­kol­la. Osa leik­kaus­sa­leis­ta pide­tään koro­na­ti­lan­teen varal­ta val­mius­ti­las­sa teho­hoi­toon soveltuvina.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli seu­raa­vat lisäykset:

  • Lohtajan terveysaseman vastaanotto auki tiistaisin ja perjantaisin, laboratorion näytteenotto auki keskiviikko-aamuisin 22.4. alkaen toistaiseksi
  • Ullavan terveysasema: vastaanotto auki keskiviikkoisin

Muu­tok­set ovat voi­mas­sa ensi vii­kos­ta lähtien.

Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat poik­kea­vat aukio­loa­jat ja toi­min­ta­muu­tok­set päi­vi­te­tään poik­kea­vie­an aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen.

Tie­do­tam­me vii­kon­lop­pui­sin koro­na­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muuttuu. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media