omaolo.fi Rokotukset
25.05.2020

Koro­na­tie­do­te 25.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli seu­raa­vat muu­tok­set Vam­mais­pal­ve­lui­den osalta:

 • Vammaispalveluissa poikkeavat aukioloajat seuraavasti:
  • Toimintakeskukset avoinna 1.6.2020 lähtien erityisjärjestelyin.
  • Green care avoinna 1.6.2020 lähtien erityisjärjestelyin.
  • Avotyötoiminta avoinna 1.6.2020 lähtien erityisjärjestelyin.
  • Avohuollon tiimi ja varhaiskuntoutus osittain supistettu toiminta.
  • Vammaispalvelutoimisto: asiakastyö ensisijaisesti ajanvarauksella.
  • Asuvan yksikkö suljettu.
  • Lisätietoja ja tarkennuksia: www.soite.fi/vammaispalvelut

Tie­dot päi­vi­te­tään koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vaan poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media