omaolo.fi Rokotukset
26.05.2020

Koro­na­tie­do­te 26.5.2020 — päi­vi­tys klo 16

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne on pää­osin rau­hal­li­nen ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­ten van­hus­ten­huol­lon tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­kös­sä ollut koro­na­tar­tun­tae­päi­ly on jat­ko­tut­ki­muk­sis­sa osoit­tau­tu­nut nega­tii­vi­sek­si. Varo­toi­men­pi­teet voi­daan purkaa.

Kai­kis­sa Soi­ten pal­ve­lu­kes­kuk­sis­sa on edel­leen voi­mas­sa vie­rai­lu­kiel­to. Vie­rai­lu­kiel­los­ta huo­li­mat­ta kai­kis­sa asu­mi­syk­si­köis­sä pyri­tään jär­jes­tä­mään asuk­kail­le ja omai­sil­le tur­val­li­sia tapaamismahdollisuuksia. 

Soi­ten alu­eel­la on tähän men­nes­sä todet­tu yhteen­sä 23 koronavirustartuntaa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media