omaolo.fi Rokotukset
27.05.2020

Koro­na­tie­do­te 27.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu suh­teel­li­sen rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut on lie­vä­oi­rei­nen ja sai­ras­taa koto­na. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 24 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osastohoidossa.

Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koro­na­oi­rei­sil­ta Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la. Keho­tam­me hakeu­tu­maan tes­tauk­seen myös lie­vis­tä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireista.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muutoksia. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media