omaolo.fi Rokotukset
28.03.2020

Koro­na­tie­do­te 28.3.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilannekuvaa.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta var­mis­tui eilen per­jan­tai­na 27.3.2020 ja se jul­kais­tiin THL:n päi­vit­täi­ses­sä tartuntatautiraportissa tänä aamu­na klo 9.30. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu nel­jä koronavirustartuntaa.

Nel­jäs tar­tun­ta liit­tyy Soi­tes­sa aiem­min todet­tuun tar­tun­ta­ta­pauk­seen. Näin ollen tar­tun­nan saa­nut on altis­tuk­sen takia ollut jo karan­tee­nis­sa, eikä hän ole altis­ta­nut uusia hen­ki­löi­tä koro­na­vi­ruk­sel­le. Tar­tun­nan­saa­nut on koto­na ja hyväkuntoinen. 

Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu muu­toin rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media