omaolo.fi Rokotukset
28.05.2020

Koro­na­tie­do­te 28.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 24 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli seu­raa­vat muutokset:

  • Valtioneuvoston on antanut ohjeistuksen 1.6.2020 alkaen siitä, että kuntouttava työtoiminta avataan hallitusti ja asteittain. Soiten sosiaalipalveluiden asiakkaat voivat palata ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan 1.6.2020 alkaen työtoimintapaikoille. Työtoiminnan järjestämisessä noudatetaan annettuja suosituksia. Verkkovalmennusta ja etänä tapahtuvaa työtoimintaa on mahdollista jatkaa 31.7.2020 saakka tarpeen mukaisesti.
  • Fysiatrian, neurologian, kuntoutustutkimusyksikön ja kroonisen kivun poliklinikan lääkärin tai hoitajan vastaanotoilla hoidetaan kiireellisiä ja lisääntyvässä määrin myös kiireettömiä potilaita. Riskiryhmiin kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden kohdalla vastaanottoja järjestetään harkintaa käyttäen. Kontrolleista osa hoidetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse tai etävastaanotolla.
  • Ostopalvelussa kuntoutusta voidaan toteuttaa terveyden ja/tai kehityksen kannalta välttämättömissä tilanteissa tai jos pitkä terapiatauko aiheuttaa riskin asiakkaan tilanteen merkittävästä pahenemisesta. Palvelu toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäkuntoutuksena.
  • Soiten kuntoutusta toteutetaan etäkäynteinä aina kun mahdollista, mutta mikäli etäkuntoutus ei ole mahdollista se voidaan toteuttaa läsnäkuntoutuksena poliklinikoilla, päiväkodeissa, koulussa tai kotona. Kiireetöntä kuntoutusta toteutetaan koronatilanteen salliessa jonkin verran myös polikliinisesti tai kotikäynteinä. Riskiryhmiin kuuluvien ja yli 70-vuotiaiden kohdalla harkinnan mukaan.
  • Apuvälinekeskuksen toiminta on edelleen supistettua. Apuvälinelainaamot ovat auki. Ennen asiointia pyydetään olemaan yhteydessä apuvälinekeskukseen tai -lainaamoon puhelimitse.
  • Senioreiden terveyspiste Daalia aukeaa puhelinvastaanottoon 1.6.2020
  • Jokilaaksojen senioreiden terveyspisteet aukeavat puhelinvastaanottoon 20.7.2020
  • Senioreiden terveyspisteiden yhteystiedot löytyvät soite.fi -sivustolta
  • Ikääntyneiden kuntouttavat päivätoiminnat aukeavat alustavasti 3.8.2020 (huom. koronatilanteen vuoksi ajankohta tarkistetaan lähempänä)
  • Riksapyörä ei ole käytössä niin kauan, kun vierailukiellot asumispalveluissa ovat voimassa.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media