omaolo.fi Rokotukset
29.03.2020

Koro­na­tie­do­te 29.3.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilannekuvaa.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta var­mis­tui eilen lau­an­tai­na 28.3.2020. Tar­tun­ta on saa­tu Espan­jas­ta, joten poti­las on jo ennes­tään ollut koti­ka­ran­tee­nis­sa mat­kal­ta saa­vut­tu­aan. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu vii­si koronavirustartuntaa.

Tar­tun­nan­saa­nut on koto­na ja hyväkuntoinen. 

Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu muu­toin rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media