omaolo.fi Rokotukset
03.04.2020

Koro­na­tie­do­te 3.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on todet­tu seit­se­män koronavirustartuntaa. 

Koro­na­po­likli­ni­kal­la näyt­tee­no­tos­sa ja puhe­li­mes­sa tilan­ne jat­kuu rauhallisena. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyk­siä. Pää­siäi­sen lähes­tyes­sä tie­do­tam­me myös sii­hen liit­ty­vis­tä poik­kea­vis­ta aukio­loa­jois­ta soite.fi osoit­tees­sa lähiaikoina. 

Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat poik­kea­vat aukio­loa­jat ja toi­min­ta­muu­tok­set löy­ty­vät täs­tä tie­dot­tees­ta.

Muis­tu­tam­me, että tie­do­tam­me vii­kon­lop­pui­sin koro­na­ti­lan­tees­ta vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muuttuu. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media