omaolo.fi Rokotukset
03.06.2020

Koro­na­tie­do­te 3.6.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 29 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne on rau­hal­li­nen. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli seu­raa­vat muutokset:

  • Ravitsemusterapeutit palaavat kesäkuun alusta normaaliin toimintaan.

Neu­ro­lo­gian ja kun­tou­tuk­sen pal­ve­lut:

  • Fysiatrian, neurologian, kuntoutustutkimusyksikön ja kroonisen kivun poliklinikan lääkärin tai hoitajan vastaanotoilla hoidetaan kiireellisiä ja lisääntyvässä määrin myös kiireettömiä potilaita. Kontrolleista osa hoidetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse tai etävastaanotolla.
  • Ostopalvelussa kuntoutusta voidaan toteuttaa terveyden ja/tai kehityksen kannalta välttämättömissä tilanteissa tai jos pitkä terapiatauko aiheuttaa riskin asiakkaan tilanteen merkittävästä pahenemisesta. Palvelu toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäkuntoutuksena.
  • Soiten kuntoutusta toteutetaan etäkäynteinä aina kun mahdollista, mutta mikäli etäkuntoutus ei ole mahdollista, se voidaan toteuttaa läsnäkuntoutuksena poliklinikoilla, päiväkodeissa, koulussa tai kotona.
  • Apuvälinekeskuksen toiminta on edelleen supistettua. Apuvälinelainaamot ovat auki. Apuvälineasioissa Ennen asiointia pyydetään olemaan ensin yhteydessä apuvälinekeskukseen tai -lainaamoon puhelimitse.

Kun­tou­tuk­sen ryh­mä­toi­min­ta on perut­tu toistaiseksi

Muu­tok­set päi­vi­te­tään koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vaan poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­taan.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media