omaolo.fi Rokotukset
30.03.2020

Koro­na­tie­do­te 30.3.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu edel­leen mel­ko rau­hal­li­se­na ja val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. 

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­po­likli­ni­kal­la ja ‑puhe­li­mes­sa ei ole ruuhkaa. 

Suo­jai­mien käy­tös­sä Soi­te on sitou­tu­nut sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön sekä THL:n ohjeis­tuk­siin ja Soi­ten ohjeet poh­jau­tu­vat näihin. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut muutoksia. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media