omaolo.fi Rokotukset
31.03.2020

Koro­na­tie­do­te 31.3.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu edel­leen mel­ko rau­hal­li­se­na ja val­mis­tau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan. 

Uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä vii­si koro­na­vi­rus­tar­tun­taa tähän men­nes­sä. Kaik­ki tar­tun­nan­saa­neet ovat koti­hoi­dos­sa, eikä osas­tol­la ole ollut yhtään koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Koro­na­po­likli­ni­kan näyt­tee­no­tos­sa ja puhe­li­mes­sa on ollut hil­jais­ta nyt alkuviikosta. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli muu­tok­sia ravit­se­mus­te­ra­peut­tien työ­hön liit­tyen. Ravit­se­mus­te­ra­peu­tit aloit­ta­vat etä­työn 31.3.2020. Tie­to päi­vi­te­tään poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media