omaolo.fi Rokotukset
06.04.2020

Koro­na­tie­do­te 6.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu kah­dek­san koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­po­likli­ni­kal­la näyt­tee­no­tos­sa ja puhe­li­mes­sa tilan­ne jat­kuu rauhallisena. 

Soi­te on tänään tie­dot­ta­nut, että 6.4.2020 alkaen syn­nyt­tä­jän tuki­hen­ki­lön läs­nä­olo-oikeut­ta rajoi­te­taan Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa. Lue koko tie­do­te.

Pää­siäi­sen lähes­tyes­sä haluam­me pai­na­vas­ti muis­tut­taa, että voi­mas­sa ole­via ohjeis­tuk­sia nou­da­te­taan. Pää­siäi­sen näkö­kul­mas­ta tämä tar­koit­taa, että:

  • Kyläilyjä on vältettävä ja turvavälit on muistettava.
  • Yli 10 hengen kokoontumisia ei saa järjestää ulkonakaan, eli pääsiäiskokkojen ympärille ei saa kokoontua. Kokkoa voi seurata vaikka autosta.
  • Trullit eivät voi lähteä kiertämään taloja.

Ohjeet koro­na­vi­rus­tar­tun­nan estä­mi­seen löy­ty­vät Toi­mi näin ‑sivul­ta.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyk­siä. Pää­siäi­sen ajan poik­kea­vat auki­loa­jat tie­do­te­taan www.soite.fi sivus­tol­la.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media