omaolo.fi Rokotukset
08.04.2020

Koro­na­tie­do­te 8.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Soi­ten alu­eel­la on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään kaik­ki tar­tun­ta­ket­jut ja kon­tak­toi­maan altis­tu­neet. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu yhdek­sän koro­na­vi­rus­tar­tun­taa.

Koro­na­pu­he­li­mes­sa tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na. Näyt­tei­den­ot­to koro­na­po­likli­ni­kal­la on lisään­ty­nyt jon­kin ver­ran. Soi­ten koti­ko­ro­na­tii­mi on val­miu­des­sa ja voi aloit­taa toi­min­tan­sa huo­mi­ses­ta läh­tien tar­peen mukaan. 

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media