omaolo.fi Rokotukset
08.05.2020

Koro­na­tie­do­te 8.5.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Tilan­ne on ennal­laan: uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja ei ole todet­tu tänään Soi­ten alu­eel­la. Yhtään koro­na­po­ti­las­ta ei ole osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu 17 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja kaik­ki Soi­ten alu­een tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja ‑polikli­ni­kal­la sekä infek­tio­vas­taa­no­toil­la tilan­ne jat­kuu hyvin rau­hal­li­se­na. Koro­na­vi­rus­tes­te­jä teh­dään mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronaoireisilta. 

Soi­ten alu­eel­la koro­na­vi­rus­tes­taus­ten mää­rä on n. 1400 / 100 000 asu­kas­ta koh­den. Täl­lä vii­kol­la tuli ilmi, että tämän tie­don osal­ta THL:n koro­na­kar­tas­sa on tek­ni­nen vika, mikä vuok­si koro­na­kar­tas­sa on vir­heel­li­nen luku Kes­ki-Poh­jan­maan koh­dal­la. Ongel­maa selvitetään.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen tuli tar­ken­nus­ta Vam­mais­pal­ve­lui­den yksi­köi­den osal­ta. Ohes­sa muut­tu­neet kohdat:

 • Asiakaskuljetuksissa saattaa esiintyä häiriöitä. Kehotamme asiakkaita liikkumaan vain välttämättömissä tapauksissa kodin ulkopuolella.
 • Vammaispalveluissa poikkeavat aukioloajat seuraavasti:
  • Kehityspoliklinikka: kiireellinen ja välttämätön asiakastyö hoidetaan
  • Toimintakeskukset on suljettu 31.5.2020 asti. Siihen saakka järjestetään välttämätön toiminta, itsenäisesti kotona asuville asiakkaille tai vanhempien työssäkäynnin vuoksi palveluita tarvitseville.
  • Green care toiminta suljettu 31.5.2020 saakka
  • Avotyötoiminta suljettu 31.5.2020 saakka
  • Avohuollon tiimi ja varhaiskuntoutus osittain supistettu toiminta
  • Vammaispalvelutoimisto: asiakastyö ensisijaisesti etäyhteyksin ja ajanvarauksella 
  • Henkilökohtainen apu osittain supistettu toiminta
  • Asuvan yksikkö suljettu
  • Asunnonmuutostöissä rajauksia
  • Toiminnan käynnistymisestä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Tie­dot päi­vi­te­tään poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media