omaolo.fi Rokotukset
09.04.2020

Koro­na­tie­do­te 9.4.2020

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu päi­vit­täin klo 12 ja pitää yllä tilan­ne­ku­vaa. Soi­ten alu­eel­la tilan­ne jat­kuu rau­hal­li­se­na ja varau­tu­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­mien mukaan.

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään. Yksi koro­na­po­ti­las on osas­to­hoi­dos­sa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on nyt todet­tu 12 koronavirustartuntaa. 

Koro­na­pu­he­li­mes­sa ja –polikli­ni­kal­la tilan­ne jat­kuu mel­ko rauhallisena.

Soi­te on aloit­ta­mas­sa pes­tä­vien kan­gas­mas­kien käyt­töön­o­ton asteit­tain koti­hoi­dos­sa, tehos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä sekä kai­kil­la koti­käyn­neil­lä. Pes­tä­vät kan­gas­mas­kit on han­kit­tu pai­kal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta. Lisäk­si Soi­te on saa­nut erän suo­jai­mia Huoltovarmuuskeskukselta.

Soi­ten poik­kea­vien aukio­loai­ko­jen ja toi­min­ta­muu­tos­ten lis­tauk­seen ei tul­lut lisäyksiä. 

Pää­siäi­sen aika­na tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta vain jos tilan­ne­ku­va muut­tuu.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media