omaolo.fi Rokotukset
27.07.2020

Koro­na­vi­rus­tes­tiin aina puhe­li­nyh­tey­den­o­ton kautta

Kes­ki-Poh­jan­maan sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­kun­tayh­ty­mä Soi­te muis­tut­taa, että koro­na­vi­rus­tes­tiin tul­laan aina puhe­li­nyh­tey­den­o­ton ja ajan­va­rauk­sen kaut­ta. Jos siis epäi­let, että olet saa­nut koro­na­vi­rus­tar­tun­nan, älä tule Soi­ten toi­mi­pis­tee­seen sisäl­le, vaan soi­ta meil­le ensin.

Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ro on auki arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16, puh. 06 828 7499.

Muis­tu­tam­me myös, että koro­na­neu­von­nan puhe­lin­ajan ulko­puo­lel­la Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen tulee ottaa yhteyt­tä vain, jos ter­vey­den­ti­la vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa. Muis­sa tapauk­sis­sa koro­na­vi­rus­tes­ti ote­taan infek­tio­vas­taa­no­toil­la Kok­ko­lan pää­ter­veys­a­se­mal­la sekä Kan­nuk­sen ja Tunk­ka­rin ter­veys­a­se­mil­la näi­den aukioloaikoina.

Alle 16-vuo­tiai­den koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen liit­tyen ota yhteyt­tä Soi­ten las­ten päi­vys­tyk­seen, puh. 06 826 4444.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media