omaolo.fi Rokotukset
12.10.2021

Las­ten koro­na­näyt­teen­ot­to siir­tyy Soi­ten las­ten päi­vys­tyk­seen Kok­ko­las­sa 13.10.2021

Las­ten koro­na­näyt­tei­tä ote­taan Kok­ko­las­sa kes­ki­vii­kos­ta 13.10.2021 läh­tien las­ten päi­vys­tyk­sen lähei­syy­des­sä sijait­se­vas­sa kon­tis­sa, kes­kus­sai­raa­lan pää­oven lähet­ty­vil­lä. Las­ten koro­na­näyt­tei­tä voi­daan edel­leen ottaa myös dri­ve-in-auto­kais­tal­la. Muil­la maa­kun­nan infek­tio­vas­taa­no­toil­la toi­min­ta säi­lyy entisellään.

Las­ten ei tar­vit­se enää men­nä tes­tiin lie­vän fluns­san takia. Alle 12-vuo­tiail­le suo­si­tel­laan tes­tiä, jos heil­lä on oirei­ta ja hei­dän on todet­tu altis­tu­neen tar­tun­nal­le sekä jos per­hees­sä on yli 16-vuo­tiai­ta, joil­la ei ole täyt­tää roko­te­suo­jaa. Lap­si voi­daan ohja­ta koro­na­tes­tauk­seen myös lää­kä­rin arvion perus­teel­la. Ohje lap­sen infek­tio-oirei­siin ja koro­na­tes­taa­mi­seen löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media