omaolo.fi Rokotukset
07.05.2020

Ohjeis­tus van­hem­mil­le Soi­ten alu­een kun­tien var­hais­kas­va­tuk­sen yksi­köi­den ja kou­lu­jen auetessa

Val­tio­neu­vos­ton teh­tyä pää­tök­sen var­hais­kas­va­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen lähio­pe­tuk­sen jat­ku­mi­ses­ta nor­maa­lis­ti 14.5.2020 alkaen, var­mis­taa Soi­te yhdes­sä kun­tien sivis­tys­toi­mien joh­don kans­sa tur­val­li­sen var­hais­kas­va­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen kai­kil­le lap­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le. Kun­tien sivis­tys­toi­met tie­dot­ta­vat suo­raan van­hem­mil­le päi­vä­hoi­don ja kou­lun tar­kem­mis­ta käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä mm. Päik­ky- ja Wilma-viestein.

Las­ten sai­ras­ta­vuu­des­ta ja osuu­des­ta epi­de­mian leviä­mi­seen saa­tu lisä­tie­to viit­taa vah­vas­ti sii­hen, että toi­sin kuin kausi-influens­sas­sa, lap­set eivät ole mer­kit­tä­vä ryh­mä koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sen kan­nal­ta. Lap­si­väes­tö ei näy­tä juu­ri­kaan toi­mi­van tar­tun­nan läh­tei­nä. Lap­si­väes­tö lisäk­si näyt­tää sai­ras­ta­van uuden koro­na­vi­ruk­sen oireet­to­mas­ti tai vähäoireisena.

Ohjeet koro­na­pan­de­mian aika­na kou­luis­sa ja varhaiskasvatuksessa:

  • Myös koulussa noudatetaan huolellista käsi- ja yskimishygieniaa sekä turvavälejä.
  • Välitunnit ja kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Isoja kokoontumisia ei järjestetä.
  • Kouluun tai päiväkotiin ei saa tulla edes lieväoireisena tai sairaana (jos on yskää, nuhakuumetta, ripulia tai oksentelua). Jos lapsi sairastuu koronavirukseen viittaaviin oireisiin, voi olla yhteydessä Soiten lastenpäivystykseen puh. 06 826 4444 (avoinna 24/7) tai Soiten koronaneuvontapuhelimeen puh. 06 828 7499 (avoinna klo 08-20). 
  • Jos lapsi sairastuu päiväkodissa tai koulupäivän aikana, vanhempaan ollaan yhteydessä ja pyydetään hakemaan lapsi kotiin. Tarvittaessa vanhempi tai kouluterveydenhoitaja arvioi tarvitaanko lisäselvittelyjä Soiten vastaanotoilla, Soiten infektiovastaanotoilla (Kokkola, Tunkkari, Kannus) vai Soiten lastenpäivystyksessä.
  • Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta vähintään 14 vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään. Tarkemmasta ohjeistuksesta perheelle huolehtii Soite. Taudista toipuminen on yksilöllistä eikä siitä ole mahdollista antaa yleistä ohjetta. 
  • Kaikkein vakavammin sairaat lapset voivat Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti saada kevätlukukaudeksi 2020 lääkärintodistuksen kuulumisestaan koronariskiryhmään. Näihin lasten riskiryhmiin kuuluu koko Suomessa alle 1 % oppivelvollisista. Pyydämme perheitä olemaan yhteydessä Soiten lastensairaalan lastentautien poliklinikalle, jossa lastenlääkäri kirjoittaa todistuksen lähiopetuksesta vapautumisesta, jos lapsi tai sisarus kuuluu riskiryhmään. Perheen vanhemman kuuluessa riskiryhmään, todistusta lapsen vapautumisesta lähiopetuksesta voi pyytää omalta terveyskeskuslääkäriltä
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media