omaolo.fi Rokotukset
09.04.2020

Pää­siäi­sen aika poikkeustilanteessa

Haluam­me pai­na­vas­ti muis­tut­taa, että voi­mas­sa ole­via ohjeis­tuk­sia tulee nou­dat­taa myös pääsiäisenä.

  • Turvavälit on muistettava ja kyläilyä on vältettävä, vaikka monelle pääsiäisvapaat soisivatkin mahdollisuuden vierailulle.
  • Trullit eivät voi lähteä kiertämään ovelta ovelle, vaan se tulee korvata esim. etävirpomisella puhelimen välityksellä.
  • Ulkonakaan ei tule kokoontua yli 10 hengen ryhmiin, eli pääsiäiskokkojen ympärille ei voi kokoontua. Niitä kehotetaan seuraamaan etäältä, esimerkiksi autosta.

Pää­siäis­py­hät aiheut­ta­vat muu­tok­sia Soi­ten toi­mi­pis­tei­den aukio­loai­koi­hin ja näis­tä tie­do­tam­me tar­kem­min soite.fi-sivuston tie­dot­tees­sa.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat muu­tok­set toi­min­taan ja aukio­loai­koi­hin on lis­tat­tu tämän sivus­ton tie­dot­tees­sa.

Päi­vys­täm­me nor­maa­lis­ti 24/7.

Tur­val­lis­ta pääsiäistä!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media