omaolo.fi Rokotukset
26.03.2020

Ris­ki­ryh­mä­läi­nen: jäät­hän kotiin!

Soi­ten hema­to­lo­gi, syö­pä­tau­tien yli­lää­kä­ri sekä infek­tio­y­li­lää­kä­ri ovat nos­ta­neet esiin vah­van huo­len­sa sii­tä, että eri ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat liik­ku­vat edel­leen pal­jon jul­ki­sil­la paikoilla. 

Kai­ke­ni­käi­siä ris­ki­ryh­mä­läi­siä kos­ke­vat samat suo­si­tuk­set kuin yli 70-vuo­tiai­ta, eli koto­na tuli­si pysyä lähes karan­tee­nin kal­tai­sis­sa olois­sa ja lähi­kon­tak­te­ja mui­hin tulee välttää!

  • Väkijoukkoja ja julkisia paikkoja on vältettävä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa tai apteekissa, se tulee tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.
  • Älä kyläile kenenkään luona. Ystäville ja läheisille voi soitella puheluita tai videopuheluita sekä lähettää viestejä.
  • Huolehdi tehostetusti käsihygieniasta.
  • Ulkoilla saa, kunhan ei ole lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa.

Muis­tat­han, että voit aina soit­taa meille! 

Puh. 06 828 7288, avoin­na arki­sin klo 9–15.

Huo­li­pu­he­li­mes­sa vas­ta­taan myös koro­na­ti­lan­tee­seen liit­ty­viin käy­tän­nön kysy­myk­siin, kuten ”Mis­tä kaup­pa­kas­sin voi tila­ta” tai ”Miten hoi­dan apteekkiasiat”. 

Hoi­dol­li­sia neu­vo­ja koro­na­vi­rus-infek­tio­epäi­lyi­hin tai hoi­toon liit­tyen saat Soi­ten koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­mes­ta:
puh. 06 828 7499, avoin­na joka päi­vä klo 8–20.

Lis­taus ris­ki­ryh­mis­tä:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media